aritmic.sk , Symantec obchodné zastúpenie na slovenskom trhu.
secure your business with Symantec SSL secure your business with
     
Kúpiť SSL certifikát
Extented Validation SSL

o spoločnosti
Aritmic s.r.o.
Symantec
produkty
Symantec SSL
Code-Signing
Trust Seal
certifikáty
riešenia
Symantec Identity Protection
služby
konzultačné služby
obchod
predaj
akcie
objednať
ceny
servis a podpora
FAQ
knowledge base
kontakt
na stiahnutieABOUT SSL CERTIFICATES


  novinky
November 2012 - nový User Portal už dostupný pre registrovaných užívatelov

Jún 2010 - novinka! Norton Secured Seal  tipy
pre objednávky väčšieho množstva certifikátov je možné uplatniť zľavu z ceny

pre spoločnosti, ktoré majú záujem o re-sale ssl certifikátov je možne dohodnúť individuálne zľavy


  predaj
ako prvý a jediný ISP partner spoločnosti Symantec na slovenskom trhu Vám prinášame produkty najvyššej bezpečnosti pre Vás i Vašich užívateľov internetových aplikácii. SSL certifikátom od spoločnosti Symantec získate kredit dôvery, tak kľúčový pre podnikanie cez internet.

postup ako získať certifikát
krok 1
zvoľte si typ certifikátu, ktorý najlepšie kopíruje vaše požiadavky.
krok 2
generovanie CSR (Certificate Signing Request). Ide o kódovanú textovú informáciu, ktorú vygeneruje softvér špeciálne určený pre daný typ SSL servera na ktorý sa certifikát inštaluje. Takýto SSL server môže byť internetovej aplikácii predradený, prípadne byť jej súčasťou ak ide o aplikačný web server. Pre vytvorenie CSR je potrebné vedieť o aký druh SSL servera ide, keďže postup akým si CSR vygenerujete môže byť pre každý typ SSL servera rôzny. Viac informácii o postupe, ako generovať CSR môžete nájsť v dokumentácii k serveru alebo na technickej podpore u dodávateľa.
krok 3
vygenerujte si CSR spolu s presným menom vašej domény, ktorú žiadate zabezpečiť, takzvaný "common name" (napr.: www.domainname.sk). Je dôležité si uvedomiť, že SSL certifikát je generovaný pre konkrétny "common name" a neskoršiu zmenu tohto mena nie je možné vykonať bez poplatku.
krok 4
vyplniť a odoslať objednávku, ktorá je prístupná v elektronickej forme, kde je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • typ certifikátu o ktorý žiadate
 • doba platnosti certifikátu (1 alebo 2 roky)
 • počet serverov na ktorých prevádzkujete danú doménu (maximálne 5)
 • platforma servera
 • názov a adresa organizácie resp. firmy
 • fakturačné údaje
 • kontaktne informácie na ktorých Vás môže Symantec kontaktovať
 • "common name" pre ktorý certifikát žiadate
 • text CSR, ktorý bol pre žiadaný "common name" vygenerovaný
 • krok 5
  po odoslaní objednávky sa vygeneruje objednávací list identifikovaný referenčným číslom, ktoré je potrebné odoslať elektronicky na emailovú adresu:  predaj@aritmic.sk. Elektronickým odoslaním referenčného čísla objednávacieho listu potvrdzujete záväznosť objednávky a pravdivosť informácii, ktoré ste v objednávke uviedli.
  krok 6
  na základe objednávky a informácii, ktoré ste v nej uviedli, Vás bude kontaktovať spoločnosť Symantec, ktorá si vyhradzuje právo overiť Vami poskytnuté informácie. Tento proces môže trvať od niekoľko hodín až po niekoľko dní, v závislosti na informáciách, ktoré ste poskytli alebo na odozve od požiadavky na doloženie dodatočných informácii. Tu je potrebné dodržať 30 dňovú lehotu. Je potrebné ďalej počítať s tým, že komunikácia so spoločnosťou Symantec je v anglickom jazyku a v prípade, že budete požiadaný o doloženie dodatočných informácií, všetky musia byť preložené do anglického jazyka.
  krok 7
  inštalácia certifikátu na SSL server. Na základe priaznivého výsledku overenia Vašej identity a pravdivosti Vami predložených informácii, Vám bude zaslaná elektronicky informácia o postupe inštalácie certifikátu, textový súbor a faktúra so splatnosťou 14 dní. V prípade, že výsledok overenia bude nepriaznivý, bude Vaša objednávka stornovaná.
  krok 8
  uschovanie certifikátu na bezpečnom mieste pred prípadnou stratou alebo odcudzením, z dôvodu minimalizácie nákladov za náhradu. Po inštalácii certifikátu až do jeho exspirácie, je nie potrebné robiť žiadne dodatočné zásahy. Preto sa odporúča typ certifikátu s dlhšou platnosťou.

  Obnovu existujúceho certifikátu je možné začať 90 dní pred exspiráciou certifikátu, pričom certifikát je možné obnoviť o 1- až 2- roky od predchádzajúceho dátumu exspirácie. Obnovu odporúčame začať najneskôr 30 dní pred exspiráciou, aby sa zabránilo nedostupnosti služby. Certifikáty s dobou platnosti 2- roky šetria náklady a čas na nutnú správu certifikátu počas obnovy.
  Zmenili sa informácie na certifikáte? Počas obnovy je dovolené zmeniť kontaktné informácie. V prípade, že sa zmenil názov alebo adresa organizácie resp. firmy je potrebné požiadať o vydanie nového certifikátu. Certifikát obsahuje identifikačné údaje, ktoré umožňujú spoločnosti Symantec overiť Vašu identitu a garantovať tým dôveru pre užívateľov overených aplikácii.

  postup ako obnoviť certifikát
  krok 1
  pre obnovu existujúceho certifikátu je potrebne kontaktovať obchodníka, ktorý Vám poskytne všetky potrebné informácie ako obnovu certifikátu vykonať.

   predaj@aritmic.sk

    akcia
  od 1. Apríla 2006 je možné na každý zakúpený nový alebo obnovený SSL certifikát Secure Site a Secure Site Pro prostredníctvom spoločnosti Aritmic s.r.o. uplatniť zľavu 10% z celkovej ceny. Akcia platí do 1. Mája 2006.

    objednať
  objednávku je možné vystaviť on-line, prostredníctvom elektronického formulára.

    ceny
  ceny produktov spoločnosti Symantec, platia pre kúpu nového alebo obnovu existujúceho SSL certifikátu.

  cenník
    produkt cena
  v SKK
  cena
  v EUR
    Secure Site
    platnosť 2-roky
  30 750
  lacnejšie o 3 000
  820
  lacnejšie o 80
    Secure Site
    platnosť 1-rok
  16 875
   
  450
   
    Secure Site Pro
    platnosť 2-roky
  68 062
  lacnejšie o 10 687
  1 815
  lacnejšie o 285
    Secure Site Pro
    platnosť 1-rok
  39 375
   
  1 050
   
    Managed PKI for SSL Standard Edition
    10 SSL certifikátov
   
  12 037 per certifikát
  lacnejšie o 48 375
  321 per certifikát
  lacnejšie o 1 290
    25 SSL certifikátov
   
  11 400 per certifikát
  lacnejšie o 136 875
  304 per certifikát
  lacnejšie o 3 650
    50 SSL certifikátov
   
  11 062 per certifikát
  lacnejšie o 290 625
  295 per certifikát
  lacnejšie o 7 750
    100 SSL certifikátov
   
  9 900 per certifikát
  lacnejšie o 697 500
  264 per certifikát
  lacnejšie o 18 600
    > 100 SSL certifikátov
   
  volať
   
  volať
   
    Managed PKI for SSL Premium Edition
    10 SSL certifikátov
   
  30 562 per certifikát
  lacnejšie o 88 105
  815 per certifikát
  lacnejšie o 2 350
    25 SSL certifikátov
   
  29 025 per certifikát
  lacnejšie o 258 750
  774 per certifikát
  lacnejšie o 6 900
    50 SSL certifikátov
   
  28 162 per certifikát
  lacnejšie o 560 625
  751 per certifikát
  lacnejšie o 14 950
    100 SSL certifikátov
   
  25 087 per certifikát
  lacnejšie o 1 428 750
  669 per certifikát
  lacnejšie o 38 100
    > 100 SSL certifikátov
   
  volať
   
  volať
   
  Cenník platný pre Slovenskú Republiku od 1. Apríla 2006.
  Všetky ceny sú bez 20% DPH a závisia od vývoja kurzu SKK/EUR    37,50
  Aritmic s.r.o. si vyhradzuje právo zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

  Copyright © 2006, Aritmic s.r.o. Všetky práva vyhradené.