aritmic.sk , Symantec obchodné zastúpenie na slovenskom trhu.
secure your business with Symantec SSL secure your business with
     
Kúpiť SSL certifikát
Extented Validation SSL

o spoločnosti
Aritmic s.r.o.
Symantec
produkty
Symantec SSL
Code-Signing
Trust Seal
certifikáty
riešenia
Symantec Identity Protection
služby
konzultačné služby
obchod
predaj
akcie
objednať
ceny
servis a podpora
FAQ
knowledge base
kontakt
na stiahnutieABOUT SSL CERTIFICATES


  novinky
November 2012 - nový User Portal už dostupný pre registrovaných užívatelov

Jún 2010 - novinka! Norton Secured Seal  tipy
pre objednávky väčšieho množstva certifikátov je možné uplatniť zľavu z ceny

pre spoločnosti, ktoré majú záujem o re-sale ssl certifikátov je možne dohodnúť individuálne zľavy


  FAQ
ako sa môžem spýtať otázku?
akúkoľvek otázku týkajúcu sa produktov alebo technológii SSL certifikátov je možné adresovať na nasledovnú e-mailovú adresu, pričom tie najčastejšie sa opakujúce zverejňujeme v FAQ sekcii.
 faq@aritmic.sk.
čo je SSL certifikát?
SSL certifikát je identifikačný preukaz web stránky, ktorý obsahuje šifrovací kľúč, ktorým sú dáta bezpečne chránené proti zneužitiu počas prenosu cez Internet. Certifikátom sa web stránka prezentuje pri nadviazaní bezpečnej (šifrovanej) komunikácie medzi Vaším počítačom a serverom na ktorom je web stránka umiestnená. SSL certifikát obsahuje:
 • údaj o časovej platnosti
 • digitálny podpis certifikačnej autority, ktorá certifikát podpísala
 • údaj o web stránke, ktorá sa môže týmto certifikátom prezentovať
 • čo je certifikačná autorita?
  certifikačná autorita (CA) je autorita (úrad, inštitúcia, podobne ako napr. štátom autorizovaný notár), ktorá je zodpovedná za overenie skutočnej identity nositeľa certifikátu (podobne ako notár overuje platnosť podpisu, v jeho prítomnosti, s identitou podľa občianskeho preukazu). Vedľa niekoľkých málo "oficiálnych" celosvetovo uznávaných certifikačných autorít, ktorých zoznam je zabudovaný v internetových prehliadačoch, existujú i ďalšie certifikačné autority. Tieto sú:
 • buď overené nadradenou autoritou (a sú bez uznania internetovým prehliadačom, prípadne iným klientom, napr. poštovým, ako dôveryhodné)
 • prípadne nie sú takto overené a potom záleží na užívateľovi, či mu bude dôverovať

 • V každom prípade reťaz overovania autorít smerom nahor musí niekde skončiť. V takom prípade autorita overuje sama seba (self-signed authority). Certifikát vydaný takýmto spôsobom sa nazýva koreňový (root certificate), CA sa potom sama nazýva koreňová certifikačná autorita (root certificate authority). Koreňový certifikát môže vydať nielen celosvetovo uznávaná CA, ale v princípe ktorákoľvek organizácia. Potom však ide o prípad, kedy užívateľ sám musí rozhodnúť o dôveryhodnosti takého servera a jeho certifikátu, a či bude teda certifikát akceptovať alebo nie.
  co je CSR?
  Certificate Signing Request je zakódovaná správa posielaná od žiadateľa k certifikačnej autorite za účelom získania digitálneho identifikačného certifikátu. CSR je generovaný na servery, pre ktorý sa certifikát vydáva. Text takejto správy vyzerá najčastejšie nasledovne:

  prečo je SSL certifikát tak dôležitý pre moju bezpečnosť?
  Vami zadávané dáta (prihlasovacie meno a heslo, číslo kreditnej karty, rodné číslo, prípadne iné dôverné informácie) tak nemôžu byť odchytené, zneužité, alebo pozmenené nežiadúcimi osobami. Zadávanie dôveryhodných informácii na web stránkach, ktoré sú nie chránené SSL certifikátom, znamená pre Vás vážne bezpečnostné riziko.

    knowledge base
  súčasťou certifikátu od VeriSign je i prístup do databázy "knowledge base" prostredníctvom servera: www.verisign.com.

    podpora
  hľadáte rýchlu pomoc alebo sa potrebujete poradiť?, v takom prípade nás môžete kontaktovať aj telefonicky a veľmi radi sa Vám budeme venovať:

   0907 742 338

  Copyright © 2006, Aritmic s.r.o. Všetky práva vyhradené.